TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

29.01.2016 09:40

Ve dnech 4. – 14. ledna probíhala v Jesenici Tříkrálová sbírka, do které jsme se opět  zapojili se žáky a p. vychovatelkami ze školní družiny a internátu naší školy. Žáci se každý den v odpoledních hodinách převlékli do kostýmů Kašpara, Melichara a Baltazara a za doprovodu vedoucích skupinek vyrazili do ulic. Při koledování jsme navštívili domácnosti, školy, úřady i obchody a všem popřáli hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta jak se zpívá v Tříkrálové koledě. Koledníci opět rozdávali občanům drobné dárky – kapesní kalendáře, letáčky s informacemi o průběhu Tříkrálové sbírky a cukry s logem TS. Občané naše koledníky již očekávali a byli k nim velice vstřícní, což jsme po skončení koledování ocenili při rozpečetění pokladniček na Městském úřadě. Výnos z letošní sbírky činí 11 329 Kč. Tato částka je zase o 546 Kč vyšší, než v roce minulém. Touto cestou bychom chtěli všem občanům co nejsrdečněji poděkovat za jejich vstřícnost a milé přijetí našich koledníků. A samozřejmě velice děkujeme za štědré příspěvky do připravených pokladniček. Naše koledování v letošním roce na svých fotografiích zachytila redaktorka z Rakovnického deníku p. Hoblíková. Fotografie byly uveřejněny v sobotním vydání 16. ledna. Paní redaktorka fotografie doplnila několika větami o průběhu našeho koledování. Finanční částku odesíláme na účet Charity ČR, 65% se pak vrací zpět škole. Finanční obnos použijeme na podporu žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (dětský domov, pěstounská péče), kteří jsou ubytováni na internátě naší školy.

 

                                             Libuše Šmausová

                                                                                                               

Zpět