SLUNÍČKOVÝ BÁL

30.03.2015 18:03

Jako tradičně se i v letošním školním roce 2014/2015 uskutečnil Sluníčkový bál, v pořadí již 5. Konal se v pátek 20. března na Drahouši. Letošní ples oplýval tóny růžové a zelené barvy, tudíž celá atmosféra byla opravdu jarní.

 Příchozí byli vítáni ředitelkou školy magistrou Hanou Vanickou, která všechny hosty obdarovala školním výrobkem v podobě antistresového srdíčka.

 Večer zahájila ředitelka školy společně se svou zástupkyní. Nejdříve se děkovalo sponzorům a všem ostatním, kteří se na přípravě plesu jakkoliv podíleli a poté byl pronesen slavnostní přípitek za doprovodu Ostrostřelců Rakovník, jejichž kulturní vstup pro tuto benefiční akci zprostředkovala jejich manažerka paní Bechyňská.

 K tanci a poslechu hrála po celý večer kapela Orion. Během plesu proběhlo několik kulturních vstupů, které zajistili tito účinkující: ZUŠ Rakovník pod vedením paní Hauptmannové a Mažoretky Kryry pod vedením paní Uldrichové.

 Nedílnou součástí Sluníčkového bálu je i velmi bohatá tombola, ve které bylo letos 550 cen.

 Celá tato akce měla velmi příjemnou atmosféru, což jednoznačně vedlo ke spokojenosti všech hostů.

 Děkujeme všem, kteří podpořili Základní školu, mateřskou školu speciální a praktickou školu v Jesenici.

Bc. Lenka Krejzová

Zpět