Školní rok 2021/2022 - září

14.09.2021 07:24

Začátek školního roku jsme zahájili adaptačním pobytem, který se konal ve dnech 9. – 10. 9. 2021. Turistická trasa nás vedla po nedaleké části přírodní lokality v obci Jesenice. Poučili jsme se o vhodném chování v přírodě a zároveň jsme sbírali odpadky v lese. Studenti poznávali v přírodě zvířata, stromy, rostliny. Také sbírali přírodniny - šišky, listy, šípky.  Zakončení adaptačního dne probíhalo v rámci volnočasových aktivit. Druhý den adaptačního pobytu jsme plnili úkoly ve třídě, kdy jsme společně vypracovali pracovní listy a také jsme kreativně tvořili z přírodnin.  Ve zbývající části dne jsme se snažili využít hezkého počasí. Společně jsme se zúčastnili venkovních her. Dvoudenní adaptační pobyt se nám vydařil, počasí nám přálo.

                                                                                                                                                                    Mgr. Radmila Sunkovská, Mgr. Jitka Lacinová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/PrS_-_Adaptacni_pobyt_2021/

 

 

Zpět