Školní rok 2021/2022 - říjen

25.10.2021 07:09

V tomto měsíci se konalo již tradiční "Jablkohraní" a také "Bramboriáda", opět jsme si hráli, povídali a plnili různé úkoly. Jednotlivé aktivity jsme plnili ve třídě, ve cvičné kuchyňce, tělocvičně, ale i v přírodě. Cílem obou projektových dnů bylo seznámení dětí s podzimními plody a jejich využitím a vzájemná spolupráce mezi spolužáky. Vyhodnocení všech aktivit probíhalo v rámci tříd – proběhla soutěž o nekrásnější jablko, které si žáci přinesli, soutěž o nejtěžší bramboru, učili jsme se také říkanky o jablíčku, o bramboře a zpívali jsme písničky jako např. Koulelo se jablíčko nebo Brambora Barbora. K plnění úkolů v rámci bramboriády jsme využili brambor, které jsme si vlastnoručně nasbírali na poli u internátu SŠ. Nejenže jsme si vybírali brambory, ale také jsme se mohli svézt traktorem s panem učitelem Vaňkem, což byl pro nás kluky obrovský zážitek. Dokonce jsme si s brambor udělali bramborové lupínky a s chutí si je snědli. Dále se konala beseda s paní Podlahovou, kdy se naše třída účastnila přednášky na téma „Já jsem já“ – jednotlivými činnostmi jsme se zaměřili hlavně na sebepoznávání, na posílení sebeúcty, sebeovládání, ale také na vzájemné vztahy ve třídě. Ve škole se také ještě konala „Paralympiáda“. Do školy za námi přijeli sportovci a mezi nimi také Lenka Matoušková – reprezentantka ČR v hodu diskem a koulí. V tento den jsme si parádně zacvičili a proběhla velmi zajímavá beseda.

Všechny aktivity se nám moc líbily, jelikož jsme se dozvěděli zajímavé věci, a užili jsme si také spoustu legrace.

                                                                                                                                                                                                    Mgr. Olga Hanauerová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/ZS_I_-_rijen_2021/

 

Zpět