Školní rok 2021/2022 - květen

27.06.2022 14:46

V tomto krásném jarním měsíci jsme se zúčastnili celoškolních projektů a to: „Den Země“, v rámci tohoto projektu jsme plnili různé úkoly ve třídě i mimo školu v rámci vycházek. „Notička“ – soutěžní přehlídka ve zpěvu a tanci. Tento den jsme si opravdu užili, neboť jsme poslouchali moc hezké písničky a shlédli tance na téma Řemesla v písních. Zpívali jsme se soutěžícími a bylo nám líto, když Notička končila. V závěru měsíce jsme navštívili areál SŠ, kde se uskutečnil „Den dětí“. Čekaly na nás pohádkové postavy, soutěžili jsme na jednotlivých stanovištích. Také jsme stříleli ze vzduchovky, prohlédli jsme si vůz záchranné služby a za odměnu jsme si opekli buřtíky a dostali zajímavé odměny v podobě bonbónů, omalovánek.

                                                                                                                                                                                                    Mgr. Olga Hanauerová

 

Zpět