Školní rok 2021/2022 - červen

27.06.2022 14:50

Co dodat k tomuto měsíci? Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se vezeme. Ještě, než odejdeme na prázdniny, čekal nás Den s řemesly v místním muzeu, třídní výlet do Krt, přírodovědná soutěž s vycházkou na Drahouš, celoškolní výlet do Skryj, také třídní výlet do Podbořánek na golfové hřiště. Na samém konci celoškolní výšlap směr Soseň a Svatý Hubert. Při všech těchto akcích jsme si užili spoustu legrace, získali i nové poznatky (např. o jednotlivých řemeslech, o trilobitech, pověst o Božím kameni atd), navštívili jsme známá i pro nás méně známá místa a prošli jsme se krásnou přírodou v okolí řeky Berounky. A co na závěr???

HURÁ PRÁZDNINY!!!!!!

                                                                                                                                                                                                    Mgr. Olga Hanauerová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Zpět