Školní rok 2021/2022 - březen

30.03.2022 07:31

Pomalu nastává jarní období i když zima se ještě svojí vlády nevzdala. Jelikož měsíc březen je měsíc knihy, pracovali jsme daleko více s knihami. Říkali jsme si, jak s knihou zacházet, kdo je pan spisovatel, kdo je ilustrátor a jak vůbec taková kniha vzniká, než se do stane do obchodu. Dokonce jsme si sami vyrobili malou knížku obrázků z pohádky O Koblížkovi, obrázky jsme řadili podle děje. V hodinách výtvarných činností a pracovního vyučování jsme vyrobili květiny, protože v tomto měsíci se slaví MDŽ.

                                                                                                                                                                                                    Mgr. Olga Hanauerová

Zpět