ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

03.11.2014 12:05

 

V pondělí 1. září 2014 jsme zasedli opět do školních lavic. Sešli jsme se ve stejném složení jako loni:

2 chlapci – Tomáš a Petr, 4 dívky – Veronika, Eliška, Anička a Eliška.

Čekalo na nás překvapení, nová stovková počítadla, protože budeme pracovat v oboru přirozených čísel 0 – 100. Také se nám líbily nové Slabikáře a Čítanky.

Hned druhý den jsme si četli a učili se zpaměti novou básničku, pojďte si ji s námi přečíst:

 

ŠKOLA  VOLÁ

,,V naší škole školičce,

učíme se velice.

Čteme, píšeme na jedničky

a jsme pilní jak včeličky.

 

Ráno běžím do školy,

nesu si domácí úkoly.

Jedna, dva, tři, čtyři, pět,

ze mě bude počtář hned.

11. a 12. září jsme se zúčastnili adaptačního turistického pobytu v naší škole.

Dopoledne jsme zahájili na hrázi Velkého rybníku a vydali se na trasu (Žulová stezka) plnit úkoly s přírodovědnou tématikou. Také jsme pozorovali živočichy a přírodniny, odklízeli nepořádek v lese.

Zábavné odpoledne v areálu školy nám uteklo neskutečně rychle. Za splněné úkoly jsme získávali žetony, za které jsme si potom mohli ve stánku vybrat  drobné odměny. Navečer jsme si připravovali prostor naší třídy na spaní – karimatky, spacáky a potřeby osobní hygieny. Starší spolužáci nocovali v tělocvičně, kde si rozložili stany.

Navečer někteří z nás vařili ve cvičné kuchyňce. Pod dohledem p. ředitelky a paní učitelek jsme se rozdělili do skupin a připravovali laskominy: palačinky s marmeládou a šlehačkou, bramborový guláš, slané tyčinky z bramborového těsta, vanilkové a čokoládové muffiny. Bříška jsme měli napapaná a dá se říci, že jsme se vyspali do růžova. Po večerní hygieně jsme se zavrtali do spacáků a usínali při pohádce, kterou nám četla naše třídní učitelka Dáša.

Následující ráno nás ve třídě probudily šimrající paprsky podzimního sluníčka. Po ranní hygieně jsme šli na pozdější snídani. Poté nás čekal úklid třídy po nocování a plnění úkolů, vyplňovali jsme pracovní listy. Vyřešili jsme dvě tajenky: KNÍŽKA, SEŠIT, dvě hádanky: UČITELKA, UKLÍZEČKA a rozluštili dva rébusy: PASTELKY, KŘÍDA. Pro dobrou náladu jsme si zazpívali ve třídě za doprovodu kytary.

Jedním z úkolů bylo také složit ze slov LES – LIŠKA – ŠIŠKA – STROM – HOUBY – VEVERKA básničku. Posuďte sami, jak se nám to povedlo:

,, Veverka Čiperka pobíhá v lese,

šišky a houbičky na strom si nese.

Liška ji však pozoruje

a po veverce Čiperce pokukuje.

 

Dne 23. září 2014  jsme se již tradičně zúčastnili akce Den s Lesy ČR, která probíhala v areálu zámečku Svatý Hubert. Vybaveni správným oblečením, obuví a dobrou náladou jsme zvládli tento turistický pochod. Odměnou nám bylo opékání buřtíků a teplý čaj. Po lehké svačině jsme plnili na jednotlivých stanovištích úkoly s přírodovědnou tématikou. Ti, kteří se nebáli, svezli se na koňském povozu či pozorovali krásu přírody z koňského sedla.

 

                                                                        zapsala: tř.učitelka D.Jiroušková

                                                                        fotodokumentace: A. Kinská, D.Jiroušková

Zpět