Šikana kolem nás

26.01.2021 12:40

Šikana je velmi diskutovaným tématem již mnoho let.  Je i velmi zajímavým tématem pro naše žáky. Vzhledem k nastaveným epidemiologickým pravidlům, ve škole jsem se rozhodla uskutečnit tento projekt bez pomoci jiných organizací pouze s třídní učitelkou, AP a třídními kolektivy individuálně ve třídách ZŠ I. a ZŠ II.. 

Žákům byly předány především základní informace, které jim mohou napomoci k lepší a rychlejší obraně v této nelehké životní situaci. Získali povědomí o tom, že za šikanu lze označovat jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí. V průběhu hodiny jsme si připomněli, že můžeme otevřeně o tomto problému mluvit.

Žáci měli možnost posoudit klima ve třídě, škole, v místě bydliště. Uvědomit si, co je projev šikany a co není, porozumět projevům chování, které mohou být projevem šikany a adekvátně zasáhnout, či umět si vyžádat pomoc třetí osoby.

Proto jsme krátce také pohovořili o šikaně jako trestném činu (omezování osobní svobody, krádeže, ublížení na zdraví, poškození cizí věci, vydírání, loupeže). Připomněli si možné důsledky svého jednání v dětství i v dospělosti. Několik starších žáků si také vzpomnělo na exkurzi ve Věznici v Oráčově, kterou se nám povedlo uskutečnit. Vysvětlili jsme si také rozdíl mezi dětským domovem a výchovným ústavem (žáci neznali). Někteří žáci, kteří již zkušenost z výchovného ústavu mají, také měli možnost se se svými zkušenostmi podělit.

Oba projekty byly nastaveny individuálně vzhledem k věku a schopnostem žáků. Jejich otevřenost ve škole a důvěra k pedagogům je klíčovým a také nejúčinnějším způsobem, jak šikaně ve škole předcházet a jak žáky před šikanou ochránit. Předpokladem fungování školního programu proti šikanování je dobrá všeobecná prevence rizikového chování ve škole.

                                                                                                                                                                                                       Mgr. Markéta Uhrová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Sikana_kolem_nas_2021/

Zpět