SBĚR KAŠTANŮ PRO LESNÍ ZVĚŘ

13.10.2014 12:33

ŠD a internát Paprsek se opět zúčastnili v rámci akce „Den s Lesy ČR“ sběru plodů pro lesní zvěř.

Ve středu 1. října 2014 jsme se vydali na výlet vlakem do nedaleké obce Krty. Zde na nás na několika místech čekala velká úroda kaštanů. Všichni sbírali tak pilně, že pod stromy zanedlouho nezbyl jediný kaštan a přichystané nádoby i povozy byly plné.

Ještě mnoho kaštanů však bylo na stromech, a tak jsme slíbili, že se na sběr plodů vydáme ještě jednou. Další sběr se uskutečnil ve středu 8. října 2014. I tentokrát jsme byli se svou prací velice spokojeni.

Celkem jsme nasbírali 5 pytlů kaštanů.

Pěkný výsledek naší práce!

Irena Lebedová, vychovatelka

Zpět