ŘÍJEN V NAŠÍ TŘÍDĚ

01.11.2015 19:35

V měsíci říjnu 2015 jsme byli zase pilní jako včeličky. A co jsme dělali v některých vyučovacích hodinách?

 

hodině čtení nás provázela zvířátka, která máme rádi. Zopakovali jsme si orientaci na stránce (interaktivní tabule), pojmenovávali zvířátka a určovali počet slabik ve slovech. K tomu jsme použili bzučáky.

Po aktivní části jsme poslouchali příběh ,,O želvě a orlovi“ (v rámci projektu Čtenářské dílny, výzva č. 56), který předčítala p. učitelka. V řízeném rozhovoru jsme odpovídali na otázky a p. učitelka zjišťovala, zda-li jsme příběhu porozuměli. Malá želva přechytračila orla. Orel uvěřil jejím lichotkám, otevřel zobák a želva se tak zachránila.  

V pohybové chvilce jsme si zahráli na orla, který létal, mával křídly a želvu, která měla krunýř z polštářku.

Mladší žáci plnili grafomotorické cvičení – dolní oblouk a zátrh– obtahování  křídel orla a dekorativní zdobení – krunýř želvy.

Starší žáci četli jednotlivé dialogy z příběhu, procvičovali si správnost a přesnost čtení, správnou intonaci vět.

Na závěr vyučovací hodiny jsme si všichni vymodelovali želvičku (kombinace materiálů).

Při výtvarných činnostech jsme se nechali inspirovat klasem  kukuřice, který jsme ztvárnili technikou frotážování a doplnili přírodninami.

K frotážování jsme použili barevnou křídu a plastové destičky. Vytvořený klas jsme natřeli lepidlem a nalepili zrna kukuřice, která jsme vyloupali v hodině pracovních činností. Klas kukuřice jsme dotvořili kukuřičným šustím. Výtvarná dílka jsme použili k podzimní výzdobě třídy.

hodině pracovních činností jsme loupali kukuřici a ořechy. Modelováním a kombinací materiálů jsme vytvořili šnečky. Z igelitových sáčků, listů a papíru jsme vytvořili  plastiku sovy.

Mgr. Dagmar Jiroušková

Zpět