PTACTVO V ZIMĚ

06.02.2013 07:13

V měsíci lednu jsme se zaměřili na pozorování ptactva, výrobu krmítek a začlenění tohoto tématu do výtvarné a pracovní výchovy.

Žáci v okolí školy pozorovali sýkory, kosy a zvonky. Vyrobili několik druhů krmítek, které žáci umístili na školní dvůr, zahradu a ke vchodu do budovy. Některá krmítka si ptáčci našli hned, u některých to trvalo déle.

Velmi kreativní byli žáci v nápadech na výtvarné práce, vznikli kresby, malby i koláže.

Vyhodnocení pozorování, vyrobených krmítek a výtvarných prací proběhlo tradičně ve školní družině.

 

 

 

Zpět