PTACTVO

07.06.2015 18:52

rámci celoročního projektu EVVO ,,PTAČÍ STROM“ jsme se věnovali po celý školní rok tématu ,,ptactvo“.

V rámci tohoto projektu EVVO jsme ptáčky vyráběli (pracovní výchova) – koláž z papíru na drátku a kulatině, koláž z papíru v krmítku; v hodinách čtení jsme si přečetli zajímavosti o brkoslavu severním a v rámci věcného učení vytvořili pod vedením p. učitelky prezentaci.

V zimních měsících jsme vytvořili krmítka, abychom ptáčkům přilepšili. Stali se našimi kamarády a často do krmítek zavítali.

Při jarních vycházkách se nám podařilo některé ptáčky zahlédnout v korunách stromů, jejich fotografování však bylo obtížné. Jejich zpěv jsme však nemohli přeslechnout.

Mezi velmi vydařené výrobky patřila maketa potápky černokrké.

V hodinách IkT jsme vyhledávali informace o kosu černém, které jsme vytiskli na tiskárně a vytvořili jsme z nich krátkou prezentaci. Některé základní informace jsme vystřihli a nalepili, jiné jsme opsali hůlkovým písmem. V hodině výtvarných činností jsme nakreslili kosa černého, tělo mu vyzdobili technikou frotážování. Na závěr jsme vytvořili prostorový model kosa černého.

Na přiložených fotografiích můžete sami zhlédnout, zda-li naše dílka jsou vydařená!

                                                                  Zapsala: Mgr.D.Jiroušková,tř.uč.

                                                                  Fotografie: A. Kinská, D.Jiroušková

Zpět