Projektový den - Multikulturní třída

07.09.2021 08:53

V rámci primární prevence a adaptačních aktivit se v úterý 7. září 2021 zúčastnily třídy ZŠ I. a ZŠ II. projektového dne Multikulturní třída. Celý den byl zaměřený na utváření zdravých vztahů v nově vzniklých kolektivech. Činnosti byly zaměřeny na budování klidné třídní atmosféry a pozitivního školního klima. Během aktivit si žáci prakticky zkoušeli čelit předsudkům a zvládání obav z navazování nových kamarádských vztahů ve škole. Prakticky si vyzkoušeli dodržovat pravidla slušného chování vůči ostatním, respekt k toleranci vůči novým osobám, spolužákům, etnickým a kulturním skupinám.

Z ohlasů, které jsem od žáků a pedagogů měla možnost vyslechnout se přístup paní Moniky Podlahové velmi líbil, aktivity byly pro děti atraktivní, nové a zajímavé.  Osobně věřím, že nově navázaná spolupráce s paní lektorkou bude pro žáky přínosná i v budoucnu. Vždyť důležitých témat je opravdu mnoho.

 

                                                                                                                                                                                                       Mgr. Markéta Uhrová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_-_Multikulturni_trida_-_7._9._2021/

                                                                                                                    

 

 

Zpět