Projektový den - Já jsem já

08.10.2021 13:06

Ve spolupráci s pí Podlahovu se uskutečnilo 5. října 2021 druhé setkání v rámci primární prevence. Tentokráte jsme se ve třídách PrŠ a ZŠ II. zaměřili na sebepoznání. Projekt Já jsem já pomohl žákům zaměřit se vnímání sebe, lépe vnímat svět a lidi kolem nás. Žáci měli prostor posílit své sebevědomí, sebeúctu, zaměřit se na vlastní nálady, techniky sebeovládání, které pomáhají v mezilidských vztazích, předcházet formám nepřátelství, které mohou vyústit až v šikanu. V rámci aktivit se také učili vhodně komunikovat, a takovému jednání se bránit.

                                                                                                                                                                                Mgr. Markéta Uhrová, vých. poradce

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_-_Ja_jsem_ja_-_2021/

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

Zpět