Projektové dny Dřevohraní 2023

21.11.2023 11:01

V úterý 14. 11. 2023 jsme zahájili projektové dny s názvem „Dřevohraní“. Při zahájení se žáci seznámili s programem, nezapomněli jsme si připomenout bezpečnost a chování při jednotlivých aktivitách. Všechny třídy zároveň obdržely materiál na výrobu svého třídního domečku, tištěné pracovní materiály a pracovní listy, podle kterých měli zmíněné aktivity v rámci vyučovacích předmětů naplňovat. Vyučující se svými žáky se hned po zahájení mohli pustit do plnění projektových aktivit. Ve středu podle předem stanoveného rozpisu a domluvy se zúčastnili komunitního setkání v truhlárně pana Martina Louženského, kde je čekal nejen odborný výklad, ale i setkání s několika dalšími obyvateli Jesenice a přilehlých obcí. Žáci si odsud odnesli mnoho nových informací o druzích dřeva, jeho využití a zpracování. Cestou na komunitní setkání byly plněny také venkovní aktivity – pozorování dřevin, zároveň pozorování výrobků ze dřeva na zahradách i stavbách okolo nás. Všechny třídy navštívily školní pozemek, kde se nachází vzorkovník dřevin. Jednou z oblíbených aktivit byla výroba třídního domečku, kde byly spojeny nejen výtvarné aktivity (návrh výtvarného pojetí domečku), ale hlavně samotná práce se dřevem. Poslední projektový den proběhlo hodnocení a přehlídka vytvořených prací formou setkání všech tříd, kde mohli zástupci jednotlivých tříd prezentovat vypracované pracovní listy, výstupy z komunitního setkání a výrobek ze dřeva. V závěru byly předány diplomy a drobné odměny. Při zjišťování zpětné vazby byla akce hodnocena žáky i vyučujícími velmi pozitivně. Žáky bavila zejména práce se dřevem a návštěva místní truhlárny.

                                                                                                                                                                       Mgr. Jitka Lacinová, Mgr. Radmila Sunkovská

Fotografie naleznete zde: www.rajce.idnes.cz/zmap/album/projektove-dny-drevohrani-2023

Zpět