PROJEKT VODA (LEDEN 2017)

28.02.2017 19:35

Ve školní družině zahájila projekt VODA ředitelka školy, Mgr. H. Vanická. Pozorovali jsme jednoduché pokusy, které nám odhalily skupenství vody. Sníh se v pokojové teplotě roztopil (proces tání), navíc jsme určovali, zda-li je tato voda pitná. Pozorováním jsme zjistili rozdíl mezi vodou pitnou a vodou získanou ze sněhu. Účastnili jsme se jednoduchého pokusu – kondenzace par (pára z varné konvice se srážela na studeném zrcadle). V jednotlivých předmětech jsme pod vedením p. učitelek prováděli jednoduché pokusy s vodou a aktivně jsme se zapojili do výtvarné soutěže „Krása sněhových vloček“. Při procházce zimní přírodou jsme zdolávali přírodní překážky, hráli hry na sněhu, ale pozorovali jsme také změny v přírodě – určovali jednotlivá skupenství vody a vyhledávali příklady. V předmětu HV jsme poslouchali písně o vodě (Voda živá, Modlitba pro vodu, Voděnka studená).

Zapsala, fotografie: Mgr. D. Jiroušková

 

 

Zpět