PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE

31.05.2015 19:40

V rámci projektu EVVO se uskutečnily dvě přírodovědné soutěže; školní kolo dne

21.4.2015 a regionální kolo dne 14.5.2015.

Aktivně jsme se zúčastnili obou kol a při plnění úkolů jsme si měli možnost ověřit naše vědomosti z přírodovědy.

Naše třída byla úspěšná jak ve školním kole, tak v regionálním. První místo jsme získali ve školním kole, v regionálním se na druhém místě umístila hlídka Tomáš a Eliška.

Těšíme se zase na další soutěže!

Mgr. Dagmar Jiroušková

Zpět