PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA K VIKLANU

30.06.2017 13:05

Závěr školního roku jsme se žáky školní družiny a internátu završili delší vycházkou k jesenickému Viklanu, kdy jsme cestou plnili různé přírodovědné úkoly. Vycházku jsme uskutečnili ve středu 28. června. Po obědě jsme si do batůžků zabalili svačinu a pití a vydali se na trasu. Cestou všichni žáci poznávali , určovali a sbírali různé druhy kamenů, šišek a listů z různých druhů listnatých
a jehličnatých stromů. Přírodovědné úkoly plnili i imobilní žáci s p. asistentkami, kteří část vycházky absolvovali s námi, ale odpojili se dříve, protože cesta až k Viklanu by byla pro ně moc náročná. Cestou zpět do školy však měli ještě jeden důležitý úkol – z nasbíraných kamínků, větviček a listů  museli sestavit šipky a určit nám tak směr, kudy se my ostatní máme vrátit zpět do školy, abychom nezabloudili. S ostatními žáky jsme pokračovali dále, až k našemu cíli – jesenickému Viklanu. Zde se všichni nejprve posilnili po dlouhé cestě svačinou a poté jsme si řekli několik informací o již zmiňovaném skalním útvaru. Před návratem zpět si všichni z cestou nasbíraných přírodnin postavili domečky pro lesní skřítky. Poté jsme se vydali na zpáteční cestu a hledali šipky, které nám udávaly směr. Po návratu do školy jsme se ještě přesvědčili, co si žáci zapamatovali z podaných informací o Viklanu. A všichni dostali pochvalu, protože své poznatky nikde cestou nevytratili, ale donesli je až do školy.                                                                           

 Zapsala Libuše Šmausová

Zpět