Přírodovědná soutěž "Jesenické putování"

16.06.2022 20:53

Jako každý rok a stejně tak i letos nás čekalo několik výletů do konce školního roku, a prvním z nich byla celoškolní akce zvaná Jesenické putování. Jednalo se o přírodovědnou soutěž, jejímž cílem byla nedaleká vesnička Drahouš. Po odchodu ze školy v dopoledních hodinách jsme na trase, která vedla kolem Velkého rybníka a dále pak lesem do kopce ke zmíněné vesničce, plnili různé přírodovědné úkoly, jako např. poznávat stromy, byliny, houby, zvířata, ale také splnit test fyzické zdatnosti. Dopolední vycházku jsme zakončili v místní restauraci, kde na děti čekala odměna ve formě párku v rohlíku. Děti si zde mohly také vychutnat nanuka či pití. Akce byla zakončena vyhlášením výsledků, jak jednotlivé třídy plnily úkoly a ta naše se umístila na krásném 2. místě. Počasí nám přálo, a tak se tato akce všem moc líbila. Stejnou cestou jsme se vrátili zpět do školy v době oběda.

                                                                                                                                                                                                           Ludmila Korčáková

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/ZSS_III_-_Prirodovedna_soutez_Jesenicke_putovani_2022/

Zpět