Přírodovědná soutěž - "Jesenické putování"

16.06.2022 13:36

Ve čtvrtek 16. 6. se naše třída zúčastnila přírodovědné soutěže. Ráno jsme se všichni sešli ve třídě, řekli si, co nás bude v daný den čekat a v 8:45 hod. mohlo naše putování začít. Cesta vedla kolem jesenického rybníka, dále lesem a končila u paní Johnové v Hostinci na Drahouši. Po cestě jsme nacházeli stanoviště, na kterých pro nás vždy bylo připravené plnění úkolů s přírodovědnou tématikou. Po úspěšném dokončení soutěže nás v hostinci čekala náležitá odměna – párky v rohlíku. A jelikož bylo horko, všichni jsme se na závěr osvěžili nanukem. Poté jsme se vraceli do školy a po cestě zpět si vyprávěli zážitky z daného dne. Celé putování nás doprovázelo sluníčko, dobrá nálada a moc se těšíme na další přírodovědnou soutěž.

                                                                                                                                                                                                    Ing. Veronika Součková

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/ZSS_II_-_Prirodovedna_soutez_Jesenicke_putovani_2022/

 

 

Zpět