PŘÍRODOVĚDNÁ HRA : "ZNÁTE NAŠI ZAHRÁDKU?"

10.05.2015 13:28

Přírodovědná poznávací hra „Znáte naší zahrádku“ se uskutečnila ve středu 6. května 2015. V odpoledních hodinách se všichni ze ŠD a internátu Paprsek sešli v přírodovědné učebně na „Sluneční zahradě“. Paní vychovatelky nás seznámily s pravidly hry a rozdaly nám kartičky se jmény a úkoly.

A pak bylo již zcela na nás, jak si s nimi poradíme.

Ve skleníku probíhalo poznávání zde rostoucích rostlin, na záhonku s kořením jsme si ochutnali a očichali a pojmenovali několik druhů koření.

Na „Sluneční zahradě“ nám při poznávání keřů a stromků pomohl plánek osázení.

Se skládáním puzzlí  jsme si museli poradit sami -  na obrázcích byli naši známí ptáci.

Na školním pozemku u jezírka jsme vyjmenovávali zvířata žijící u vody a ve vodě.

V přírodní učebně na nás na závěr čekala omalovánka .

Hra byla u konce a my jsme se těšili na vyhodnocení. A protože snaha byla veliká, všichni si zasloužili odměnu.     Zapsala: Irena Lebedová                       

                                                                                         

 

Zpět