Přírodopis a přírodověda - říjen a únor 2019

29.04.2019 09:29

V pátek dne 19. 10. 2018 jsme v rámci hodiny Přírodovědy a Přírodopisu navštívili Vlastivědné muzeum v Jesenici. Rovnou jsme zamířili do přírodovědné expozice.

Přivítaly nás pracovnice muzea p. Štefánková, vedoucí pobočky a p. Bílá, zástupce vedoucí pobočky. Tentokrát jsme si rozšířili vědomosti o houbách. Výklad doplňovaly obrazové karty a exponáty. Žáci v řízeném rozhovoru také odpovídali na otázky a závěrem si každý vyplnil samostatně či ve dvojicích pracovní list.

Neodolali jsme prohlídce akvária, kde se proháněli karasové zlatí a obecní.

Velké poděkování patří oběma zaměstnankyním muzea, které si připravily přednášku o houbách a doplnily je zajímavostmi z oboru mykologie.

V hodinách Přírodovědy a Přírodopisu se seznamujeme nejenom s novými informacemi a poznatky z oblasti přírodních věd (výklad učiva, práce s textem – učebnicemi a encyklopediemi), prezentace na PC, hry a kvízy – výukové programy s danou tématikou. Součástí vyučovacích hodin je také pozorování a určování daných přírodnin či skládání puzzle – lidská kostra, které se uskutečnilo v měsíci únoru 2019.

                                                                                                                                                                Zapsala a fotografovala: Mgr. D. Jiroušková

Fotografie naleznete zde: ttps://zmap.rajce.idnes.cz/ZS_II._-_prirodopis%2C_prirodoveda_-_rijen_a_unor_2019/

 

                                                                                              

 

 

Zpět