PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ SE SENIORY

22.12.2013 09:17

Tradicí ŠD a internátu se stalo předvánoční posezení se seniory.

Ve čtvrtek 19. 12. 2013 odpoledne přivítala ředitelka školy Mgr. H. Vanická

a vedoucí vychovatelka L. Šmausová babičky a ošetřovatelky DPS Jesenice.

Žáci si pro babičky připravili velmi pěkné vystoupení - taneček, dramatizaci koledy, zimní
a vánoční písně a básně. Na závěr vystoupení jsme si společně zazpívali několik koled a žáci babičkám rozdali drobné dárky.

Během posezení s malým občerstvením jsme si také připomněli vánoční zvyky a vyzkoušeli některé z nich - například házení pantoflem a pouštění lodiček ze skořápek ořechů.

Před rozloučením jsme si popřáli krásné Vánoce a slíbili další setkání.

Libuše Šmausová

Zpět