Přednášky v rámci prevence rizikového chování žáků

20.11.2019 08:25

20. listopadu. 2019 a 22. listopadu 2019 se uskutečnily přednášky MUDr. Lenky Luhanové z Centra lékařské péče v Plzni.

První přednáška byla na téma Infekční nemoci a naše zdraví – zabývala se nejčastějšími infekčními nemocemi a cestami jejich přenosu, druhá na téma Zdravý životní styl – žáci si povídali o vlivu jednotlivých faktorů životního stylu na zdraví člověka /výživa, psychická pohoda, pohybová aktivita, nevhodné návyky, osobní hygiena/.

Obě přednášky paní doktorka podala žákům velmi citlivým a působivým způsobem s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem žáků.

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                Bc. Šárka Fialová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Prednasky_v_ramci_prevence_rizikoveho_chovani_zaku_-_20._a_22._11._2019/

 

 

 

 

Zpět