PŘEDNÁŠKY MUDr. LENKY LUHANOVÉ

10.04.2017 19:33

Dne 24. března se uskutečnily přednášky s MUDr. Lenkou Luhanovou z Centra lékařské prevence v Plzni, která opět velice působivě přednášela žákům 1. stupně v rámci preventivního programu na téma

„My bez úrazů“ a žákům druhého stupně a střední školy na téma „Šikana a mezilidské vztahy – stres a jeho projevy, role žáka, zátěž, šikana – její rysy, průběh, způsoby, obrana proti šikaně, prevence šikany“.

Přednášky by měly přispět k minimalizaci nebo k úplnému zamezení projevů rizikového chování u žáků.

                                              výchovná poradkyně Bc. Šárka Fialová

Zpět