PŘEDNÁŠKA - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

03.11.2016 13:37

V rámci prevence rizikových faktorů se uskutečnily 21. října přednášky pro první stupeň, druhý stupeň a střední školu na téma „ Zdravý životní styl“.

Přednášející MUDr. Lenka Luhanová z Centra lékařské prevence v Plzni velice vhodným a poutavým způsobem seznámila žáky s vlivem jednotlivých rizikových faktorů působících na zdraví člověka, které jim hrozí – výživa, psychická pohoda, pohybová aktivita, nevhodné návyky, osobní hygiena.

Žáci nejen poslouchali, ale také aktivně do přednášky zasahovali. 

Bc. Šárka Fialová vých. poradkyně

Zpět