Přednáška s Policií ČR

20.02.2023 20:46

První školní den po jarních prázdninách 20. 2. 2023 byl pro některé žáky základní školy trochu výjimečný. Místo odpoledního vyučování měli možnost zúčastnit se přednášky Důsledky porušování společenských, morálních a právních norem ve společnosti. Přednášejícím a velmi zkušeným policistou byl poručík v. v. René Černý, který se s žáky zabýval tématy záškoláctví, delikvence mládeže a rizika internetu. Povinnosti žáků při plnění povinné školní docházky, záměrné poškozování cizí věci (školního vybavení), užití návykových látek, překračování a porušování řádů, pravidel a zákonů, způsob řešení. Zajímavé také byly také příklady spolužáků z jiných škol. Kdo měl zájem, získal od pana Černého brožuru Zápisník strážmistra Klicpery, se kterou budou mít možnost se seznámit a pracovat v dalších hodinách výuky. Žáci také měli možnost mít dotazy a zeptat se na související problematiku. Ale jak to bývá, otázek bylo mnoho, tak budeme mít možnost se těmito otázkami zabývat snad v některých dalších aktivitách školy v rámci primární prevence.

                                                                                                                                                                                                        Mgr. Markéta Uhrová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Prednaska_s_Policii_CR_2023/

 

Zpět