Přednáška o ptactvu - 24. 2. 2020

31.03.2020 08:26
  • V pondělí 24. února 2020 jsme se těšili na hodinu Přírodovědy a Přírodopisu. Společnými silami jsme uspořádali lavice a připravili prostor třídy. Mezi nás zavítal p. Richard Röder, který si pro nás připravil zajímavosti z říše ptactva. Je to odborník na slovo vzatý, dlouholetý ornitolog.

  • Vyučovací hodina nám utekla neskutečně rychle. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, uvádím některé zajímavosti:

  • Na světě je asi 8 600 druhů ptaků.

  • Na střechách domů od měsíce února se už rozhlíží konipas bílý.

  • Lyska černá je středně velký plovavý pták, tzv. vodní slepice, nemá plovací blány, ale pouze kožní lemy.

  • Rorýs obecný patří k nejlepším letcům vůbec. Razantní let střídá s letem klouzavým, při kterém se někdy otáčí podél své podélné osy.

  • Brhlík lesní je velký přibližně jako vrabec. Dobře šplhá po stromech, jako jediný evropský pěvec i hlavou dolů.

  • Pan Röder nás chválil za náš pozitivní přístup a jak odpovídáme na jeho otázky. Ne na všechny otázky jsme znali odpověď, ale v základních informacích jsem se orientovali.

  • Pan Röder obohatil naši přírodovědnou sbírku o exponát rostliny z exotických zemí, která má název Ďáblův dráp.

  • Jako poděkování Adélka a Eliška předali p. Rödrovi smrkový med, který jsme loni vařili v hodinách PV. Radost mu udělalo i keramické sluníčko, náš symbol školy, které vyrobili děti ve ŠD pod vedením p. vychovatelek a asistentek.

Mgr. Dagmar Jiroušková, fotografie Mgr. Dagmar Jiroušková, Stanislava Polívková
 
Zpět