Přednáška - "Neubližujme si, buďme dobří kamarádi!"

10.06.2022 12:49

Na toto téma se v rámci prevence rizikového chování uskutečnila 10. června přednáška MUDr. Lenky Luhanové z Centra lékařské prevence v Plzni. Díky scénkám měli žáci možnost vyhodnotit chování agresora a seznámit se s vlastnostmi a pocity obětí. Žáci byli seznámeni i se způsoby, jak se agresi bránit a na koho se v případě, že se se šikanou setkali, bez výčitek obrátit. Nakonec paní doktorka rozdala malé odměny a pracovní listy, které si ve vyučovacích hodinách žáci mohli vyplnit s paní učitelkou. Děkujeme za poutavou přednášku a těšíme se na setkání v dalším školním roce.

                                                                                                                                                                                                          Bc. Šárka Fialová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Prednaska_-_Neublizujme_si,_budme_dobri_kamaradi_2022/

 

Zpět