POZDRAV ZE TŘÍDY

04.03.2012 13:55

Naše jména jsou Eliška, Martinka, Lucie, Petr a Jan. Mezi naše oblíbené předměty patří psaní, tělesná a pracovní výchova.

Při grafomotorických cvičeních si procvičujeme jemnou motoriku, učíme se správným tvarům písmen. Opisujeme a přepisujeme slova, slovní spojení i věty.

 

Zpět