POUŤ S VODNÍKEM

10.06.2017 13:13

I letos jsme slavili s dětmi z družiny a internátu Den dětí. Protože pro tento rok je celoškolní téma „Voda kolem nás“, dětský den se nesl mottem „Pouť s vodníkem“. Mezi děti přišel Vodník spolu s vodní vílou Evelínou a vodnicí Blanicí. Na přivítání si společně s dětmi zazpívali píseň Vodník, poté představili dětem úkoly, které si pro ně připravili, a  pouť mohla začít. Úkoly byly samozřejmě pojaté na vodní téma – přechod přes lávku, lovení ryb, házení záchranných kruhů, přenášení žabiček a udržení rovnováhy na kamenech. Děti si volně vybíraly a plnily úkoly. Za každý splněný úkol získaly „koruny“ a aby jich měly dostatek, musely splnit úkoly vícekrát.  Za koruny si děti mohly vybrat cenu. Měly velký výběr cen – pexesa, omalovánky, náramky, ale také plyšáky, hudební CD, hrací telefon a spoustu dalších cen. Na závěr dětského dne jsme si s dětmi opekli vuřty na školním pozemku. Den velmi líbil a všichni měli radost ze získaných cen.

Bc. Tomašovská Pavlína, vychovatelka  

Zpět