PODZIM V NAŠÍ TŘÍDĚ

18.12.2013 16:45

Naše třída je maličká, ale útulná. V letošním roce 2013/2014 k nám nastoupila nová spolužačka Silvie.

V září jsme s celou školou vyrazili na expedici na farmu Hedecko. Na farmě jsme již byli podruhé. Všichni jsme si zajezdili na koních, prohlédli další zvířátka. Odjížděli jsme plni dojmů a zážitků.

 

Další akce, které jsme se zúčastnili, byl: ,,Den bez aut“, který pořádala místní ZŠ Jesenice.

Plnili jsme všechny úkoly, také jsme absolvovali orientační závod a jízdu zručnosti na koloběžkách. Všichni jsme obdrželi pochvalný list.

Na podzim byl vyhlášen celoškolní projekt EVVO: ,,S Ondřejem Sekorou za havětí drobnou“. Celá naše třída vyráběla mraveniště, četli jsme si z knihy Ferda mravenec.

Vyvrcholením byla expedice Zbořený mlýn. Celý projekt se nám velice líbil a naše třída si vše moc užila.

V listopadu se naše třída zapojila do celoškolního projektu: ,,Žijí s námi, chodí s námi do školy“. V rámci tohoto projektu se konal výlet do Let, kde se nachází památník obětí romského holocaustu.

Cestou zpět jsme navštívili svíčkárnu Litice, kde jsme si mohli vlastnoručně ozdobit svíčku a připravit svoji koupelovou sůl. Přivezli jsme si vyrobené i zakoupené dárečky. Výlet byl krásný.

Zpět