Ohlédnutí za prací naší třídy od září do prosince roku 2013.

06.01.2014 14:16

Letošní školní rok 2013/2014 jsme zahájili v trochu jiném složení oproti loňskému školnímu roku.

Do jiné třídy přestoupil náš velmi oblíbený spolužák Tomášek a přišla k nám milá dívenka Terezka a správný kluk Kevin.

V listopadu se náš kolektiv rozrostl ještě o dva spolužáky, o Jakuba a Marka.

Hned od začátku školního roku jsme si předsevzali, že si budeme ve všem pomáhat, budeme kamarádi a budeme na sebe hodní.

S naší paní učitelkou Olinkou jsme vymysleli formou říkanky motto třídy, kterým se také řídíme:

Naše třída třídička,

hezounká je celičká.

Rádi do ní chodíme

a pilně se učíme.

Kromě toho, že se opravdu pilně učíme, podílíme se a účastníme se školních a mimoškolních akcí.

 

Hned v září nás čekaly tři akce.

Vydali jsme se s celou školou na exkurzi na nedalekou farmu Hedecko. Tuto farmu jsme navštívili již podruhé a opět se nám zde velmi líbilo. Čekala na nás malá i velká roztomilá zvířátka, odborný výklad od majitelů farmy a nechyběla ani jízda na koních. Že jsme byli moc spokojeni je vidět i na našich fotografiích.

Dále se konal Den bez aut, který pořádala ZŠ Jesenice. Se třídou jsme plnili na určené trase vědomostní a sportovní úkoly.

 

A další naše oblíbená akce - Den s Lesy ČR na  Sv. Hubertě. Na tento den se vždy moc těšíme, protože jdeme jednu cestu pěšky lesem okolo krásné studánky, pozorujeme přírodu a její zvláštnosti, sbíráme přírodniny, houby a na konci cesty nás čekají zábavné úkoly a soutěže, opékání buřtů, odměny. Pak se vracíme příjemně naladěni, trochu unaveni do školy.

 

 

Na podzim probíhal na naší škole projekt EVVO, který se jmenoval: ,,S Ondřejem Sekorou za havětí drobnou“, jehož manažerem byla ředitelka školy Mgr. H. Vanická.

Pochopitelně jsme se podíleli i my – vyráběli jsme mraveniště, povídali si o životě brouků a o přírodě.

Na základě tohoto velkého školního projektu jsme si vytvořili malý třídní projekt s názvem „Ferda mravenec“. Četli jsme si z knihy Ferda mravenec a plnili úkoly, které pro nás paní učitelka připravila nejen v hodinách českého jazyka.

 

Toto vše vyvrcholilo expedicí Zbořený mlýn, která je popsána na stránkách školy – akce školy. Za naši třídu musíme říci, že se nám expedice a celý projekt velmi líbil a že jsme si jej moc a moc užili.

Jedenáctého října jsme navštívili krásné divadelní představení v Truhlárně v Jesenici

„ Pohádka s písničkou.“ Představení se nám velice líbilo, do děje se zapojovaly i děti, hrály na hudební nástroje, učily se říkanky a písničky. Určitě se těšíme i na další představení.

 

V listopadu se celá naše třída podílela na celoškolním projektu: „Žijí s námi, chodí s námi do školy“, jehož manažerem byla zástupkyně ŘŠ Mgr. J. Měchurová.

V rámci tohoto projektu se konal výlet do Let, kde jsme si prohlédli Památník obětí romského holocaustu. Z pracovního listu, který vypracovala vedoucí projektu Mgr. J. Měchurová a z internetových stránek v rámci výuky IkT jsme se dozvěděli, že:

/V období 1942-1943 byl letský tábor vězením pro "Cikány, cikánské míšence a osoby žijící po cikánsku". V nelidských podmínkách zde čekala smrt na 326 mužů, žen a dětí. Dalších 540 vězňů bylo posláno za smrtí do vyhlazovacího tábora Auschwitz - Birkenau./

Dále se konala v KD Jesenice multikulturní přehlídka, a protože rádi zpíváme a tancujeme, připravili jsme si za naši třídu pěvecko- taneční vystoupení v rytmu čardáše.

 

Nesmíme také opomenout canisterapii, na kterou chodí všichni žáci třídy. Vede ji paní učitelka Jiroušková se svým milým pejskem. Canisterapie probíhá v tělocvičně školy a my si ji užíváme a snad budeme i nadále.

Nastala doba adventu a Vánoc.

V tomto období nás čekala adventní a vánoční výzdoba třídy, mikulášská nadílka, pečení vánočního cukroví, zpěv vánočních písní a koled, výroba přáníček, návštěva vánoční výstavy v Muzeu v Jesenici, na kterou jsme i my připravovali výrobky.

S naší třídou jsme se také zúčastnili divadelního představení v KD v Rakovníku Krejčík Honza a Vánoce a prohlédli jsme si krásně vánočně vyzdobené město Rakovník.

Na závěr tohoto předvánočního období nechyběla ani třídní besídka. Rozdali jsme si dárečky, uvařili dobrý čaj a jedli vlastnoručně upečené cukroví.

Poté jsme si všichni popřáli krásné Vánoce a v dobré náladě se rozešli na vánoční prázdniny.

Zpět