Notička 2023 - Roční období v písničkách

22.05.2023 06:57

„Jaro, léto, opakuje se to,

 podzim, zima stále dokola.“

Touto písní a tanečním vystoupením žáků školní družiny byl zahájen letošní 18. ročník soutěžní přehlídky Notička. V letošním roce se přehlídky zúčastnilo 6 zařízení a vystupovalo celkem 120 účinkujících. Mezi hosty přijala pozvání a přišla mezi nás bývalá ředitelka školy paní Mgr. Anna Kuchařová, dále patronka školy paní Jitka Valušová, starosta města Jesenice pan Ing. Jan Polák, porotkyně a učitelka ZUŠ V Rakovníku Zdeňka Šperková a také paní Alena Johnová, která naši školu již velmi dlouho podporuje. Dlouhá léta se přehlídky uskutečňují v KD v Jesenici, jelikož bychom se při velkém počtu účinkujících do naší školy nevešli. Před samotnou přehlídkou nás vždy čeká spousta práce – vyrábíme ceny pro účinkující, roznášíme pozvánky pro hosty, zdobíme si sál KD, převážíme hudební nástroje a ostatní věci na vystoupení, připravujeme pohoštění a mnoho dalších důležitých věcí. Pochopitelně se s námi na všem podílejí i další zaměstnanci školy, za což jim patří velký dík. Když je vše v den přehlídky připraveno a hosté, účinkující i diváci jsou na místě, přehlídka začíná. A jak to bylo letos? Po úvodním tanečním vystoupení s názvem Jaro, léto od Míši Růžičkové, byla letos Notička po osmnácté slavnostně zahájena patronkou školy paní J. Valušovou, panem starostou Ing. J. Polákem a porotkyní paní Z. Šperkovou. Ti popřáli všem účinkujícím hodně zdaru a štěstí při vystoupení, ostatním krásný hudební zážitek a dopolední program mohl začít. Jako první zazpíval náš pěvecký sbor Sluníčko složený z dívek a chlapců střední a základní školy. Vystoupení bylo nazváno „Od podzimu do léta“, proto jako úvodní skladba byla píseň Podzimní zpráva od skupiny Smolaři, poté následovala píseň Prosinec od autorů Uhlíře a Svěráka, lidová píseň Zahrádka se zelená a na závěr opět píseň autorů Uhlíře a Svěráka Náušnice z třešní. Pak následovala taneční a hudebně pohybová vystoupení malých dětí ze speciální MŠ v Rakovníku, pěvecké vystoupení žáků ZŠ Podbořany, taneční vystoupení dětí z DD, ZŠ a SŠ ze Žatce, nechybělo ani pěvecké vystoupení žáků ZŠP Kralovice, country tance žáků SŠ, ZŠ a MŠ z Rakovníka a na závěr vystoupili s tancem, hrou a zpěvem klienti z DSS v Liblíně. Po jejich vystoupení následovala krátká pauza. Všechna vystoupení, ať taneční, pěvecká, hudebně pohybová byla velmi pěkná, a diváci  je vždy odměnili velkým potleskem.  V jednotlivých vystoupeních zazněly lidové písně, písničky od pánů Svěráka a Uhlíře, písně od H. Zagorové, I. Bartošové, ale také od Culinky a Míši. Závěrečného slova se ujala naše paní ředitelka Mgr. Hana Vanická a pan starosta Ing. Jan Polák, kteří Notičku zakončili a zhodnotili. Nešetřili chválou,  prostě vyhráli všichni. Také bylo řečeno, kolik trpělivosti a snahy všichni vložili do svých vystoupení, že každé vystoupení bylo velmi zdařilé, ohodnotili originální nápady paní učitelek, krásnou muziku a kostýmy. Poděkovalo se panu zvukaři Pavlu Johnovi, sponzorům přehlídky, také studentkám SŠ za vzornou obsluhu a prodej občerstvení a všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na zajištění této akce. Poděkování kytičkou se dostalo také paní ředitelce Mgr. Haně Vanické ze strany organizátorek a také my organizátorky jsme byly odměněny hezkou kytičkou. A proč? Protože Notičku každoročně připravujeme! V závěru vystupující školy dostali krásnou upomínku na 18. ročník Notičky – dřevěný houslový klíč s notami, za který velmi děkujeme kolegyni J. Horákové. Odnesli si také diplom a sadu hudebních nástrojů na další muzicírování. A jako každý rok jsme naše krásné dopoledne zakončili společnou písní Náušnice z třešní a pokřikem "Ahoj"! Pak se všichni účinkující rozjeli do svých škol a zazvonil zvonec a byl všemu konec. Pro nás ale vše ještě neskončilo. Následoval úklid a druhý den školní vyhodnocení a pochvala účinkujících na chodbě školy před všemi žáky. A ještě nebylo všemu konec, protože na nás čekala sladká tečka. A co to bylo? Šlehačkový, čokoládový dort, který pro nás měla paní ředitelka jako překvapení. Všichni zpěváci se olizovali. Mňam, ten byl dobrý. A když jsme se zeptaly: „Kdo bude zpívat příští rok?“ Tak prý všichni. Tak uvidíme, necháme se překvapit.

                                                                                                                                                                Mgr. Markéta Uhrová a  Mgr. Olga Hanauerová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Noticka_2023/

 

 

Zpět