NOTIČKA 2015

28.05.2015 18:49

„ Stejně letos jako loni, na Notičku jak na koni, přispěchali velcí, děti, budou tančit, písně pěti…“ touto básničkou zahájila paní ředitelka Mgr. Hana Vanická ve čtvrtek 21. 5. 2015 již 12. ročník Notičky. Předala slovo panu starostovi města Ing. Janu Polákovi. Ten zmínil loňské zahájení a své sólo s písní Pec nám spadla. Celý rok prý trénoval a tak si letos troufl na těžší píseň Kočky, kočky, z autorské dílny Uhlíř / Svěrák, kterou zazpíval s doprovodem klavíru a za vydatné podpory všech v sále. Na Notičku přijala také pozvání paní Jitka Hrabalová, patronka naší školy a povzbudila všechny účinkující. Dalšími důležitými osobami jsou také porotkyně  - paní Zdeňka Kapounová a Miluše Mottlová. Pozvání na dvanáctou Notičku přijala také řada hostů, která přišla všechny podpořit. Po poděkování všem pedagogům, organizátorům, sponzorům a dobrým duším této akce již začala soutěžní přehlídka.

V letošním roce jsme si zvolili pro všechny účinkující téma písní z autorské dílny dvojice Uhlíř a Svěrák proto, že nedávno byla do kin uvedena hudební pohádka Tři bratři, kde zaznělo také mnoho krásných písní těchto oblíbených autorů a také proto, že Jaroslav Uhlíř v letošním roce oslaví krásné 80. narozeniny. Každý se tohoto zadání zhostil po svém, a přitom se držel zadaného tématu.

Již tradičně otvírá Notičku vždy naše pěvecké vystoupení. Náš pěvecký soubor Sluníčko si k nástupu na podium zvolil pochodovou píseň „Mravenec jde trávou“, dále pokračoval písničkami „Edu vzali k fotografovi“  a „Kluci s klukama“. Na závěr zazpíval upravenou operetku „Budulínek“. Maruška Benešová zpívala babičku, Honza Slánský dědečka, Budulínka Tomáš Böhm a prohnanou lišku vedoucí souboru Olga Hanauerová. Celou pohádku vyprávěl David Parpel. Pěvecký sbor Sluníčko doprovázela na klavír Markéta Uhrová a na bicí soupravu Pavel Prošek.

Soubor ze Žatce si připravil scénku „Ten dělá to a ten zas tohle“ a hudebně pohybová vystoupení „Saxana“ a „Hlupáku najdu tě“.  Základní škola praktická Kralovice zaujala publikum písničkami Uhlíře a Svěráka s obrázky. V tomto roce přijaly pozvání i děti z MŠ Oráčov a připravily si tři hudebně pohybové písničky. Naše třída ZŠS II. si připravila hudebně pohybové představení a zajímavostí bylo, že tančila i spolužačka, která je vozíku. I další představení bylo velmi netradiční, slečna Šárka z ISŠ Jesenice předvedla břišní tanec na orientální hudbu a zaujala celé publikum. Klienti Domova Liblín předvedli scénku „O červené Karkulce“ a klienti Domova Krajánek zazpívali několik písní Uhlíře a Svěráka. Dětský domov Ledce měl sólistky, které zpívali autorské písně a Dětský domov z Nového Strašecí zaujal hudební dramatizací „O červené Karkulce“ z pohádky „Tři bratři“. Základní škola praktická z Podbořan měla připravené známé písně zadaných autorů….

Po polední přestávce jsme pokračovali opět my, domácí. Někteří člennové pěveckého sboru spolu se svými sólisty zazpívali několik písní z pohádek od našich výše zmíněných autorů a pak už se pokračovalo dále. Dětský domov Žatec zatančil strettdance a žáci naší školy zakončili letošní Notičku hudebně pohybovým vystoupením – zumbou.

Přestože je Notička soutěžní přehlídka, v sále probíhala celý den velmi příjemná atmosféra, všechny soubory se vzájemně povzbuzovaly a potlesk v sále byl velmi intuitivní a spontánní. Všechny soubory totiž nacvičily velmi pěkná vystoupení.

V závěru slavnostního dne, zhodnotila paní ředitelka Mgr. Hana Vanická, patronka školy Jitka Hrabalová a jedna z porotkyň paní Miluše Mottlová výkony všech účinkujících. Pochválily pěvecké i taneční dovednosti, nápady, scénáře, tvorbu kulis, dramatizaci scének i tanec dívky na invalidním vozíku. Každý zástupce jednotlivých zařízení si došel na pódium, aby převzal diplom, pamětní plaketu s houslovým klíčem, zpěvník „Tři bratři“ autorů Uhlíře a Svěráka a drobné ceny pro každého účinkujícího.

A co by to bylo za Notičku, kdyby na závěr neproběhla společná píseň všech v sále? Tentokrát jsme vybrali píseň všem známou „Není nutno“, je totiž také od autorů Uhlíře a Svěráka. Po krátké klavírní předehře začal zhruba stočlenný pěvecký soubor zpívat:“ …. nemít žádné kamarády, to mu já říkám neštěstí…..“ a nám bylo jasné, že my štěstí máme. Máme plný sál spolužáků a kamarádů i v jiných školách, dospělých a rodičů, kteří nás mají rádi a přišli nás podpořit. 

A když se v samém závěru Notičky bouřlivě ozvalo Ahoj, bylo všem jasné, že to uteče jako voda a že se tady musíme sejít za rok v květnu zase. Už po třinácté! A co vy, přijdete?

Mgr. Markéta Uhrová

 

 

Zpět