NOTIČKA 2013

02.05.2013 13:11

Jesenice pamatuje již deset notiček!

Jesenice

Naše město leží 20 kilometrů od Rakovníka – směrem západním.

Je domovem zvěře, ptáků, lidí – i já se tu nacházím.

Ze stromů zde máme olše, habry, duby modříny či jasany.

Předkům se tu zalíbilo, a toto krásné sídlo Jesenicí nazvali.

Přijeďte k nám na prázdniny,

to budete koukat!

Houby rostou u houštiny, v rybnících se můžem koupat.

A jestli Vám to nestačí,

Tak Vás pozdravují čápi – z říše ptačí.

Každoročně se k nám z teplých krajů rádi vrací.

Opravdu – mají hnízdo na komíně u vlakového nádraží.

Kdo nevěří, ať tam ještě dneska vyrazí.

Již tři týdny ozývá se klapot jejich zobáků,

umí tóny, že by přišli na Notičku?

Uvidíme, je tu plno diváků.

 

Je čtvrtek 25. dubna 2013. Jesenice se probouzí do krásného jarního rána a v kulturním domě panuje již od brzkých hodin čilý ruch. Pročpak? Koná se zde jubilejní desátý ročník soutěžní přehlídky ve zpěvu a tanci „Notička“.

Sešlo se zde asi 130 žáků a klientů z jedenácti škol a zařízení Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje. Tentokráte ve znamení Ta naše písnička česká.

Je devět hodin a skupina historického šermu Ordál zahájila soutěžní přehlídku za zvuku bubnu i zbraní. Bojovaly mezi sebou meč a nota. Kdo myslíte, že vyhrál? No přece Notička!

Poté se ujala slova paní ředitelka Mgr. H. Vanická. Přivítala všechny hosty, porotu (Z. Kapounovou ze ZUŠ Rakovník a p. vych. M. Mottlovou) i účinkující.  Společně se zástupkyní školy Mgr. Janou Měchurovou poděkovaly Mgr. Olze Hanauerové a Bc. Markétě Uhrové, hlavním organizátorkám všech deseti ročníků. Pan starosta Bc. Jan Polák a patronka školy Jitka Hrabalová popřáli všem účinkujícím úspěch a dobrou náladu a všem v sále krásný den plný dobré pohody. Moderátorka celého dne poděkovala městu Jesenici, firmě P & G Rakona Rakovník, Aleně a Pavlovi Johnovým, Pekařství Špáňová Šanov a všem zaměstnancům školy, kteří se na přípravě tohoto jubilejního ročníku podíleli.

A pak začalo naše vystoupení.

Veronika Pokorná nejprve přednesla báseň, kterou přiblížila krásy města Jesenice. Pak se již připojila ke Sluníčku. Ne, nebojte se, Sluníčko je název našeho školního pěveckého sboru. Ten si pro letošní vystoupení zvolil Staré Hašlerky – písničky ze staré Prahy. Zpíval ty nejznámější: Kde je moje máma, Písnička česká, Já mám holku od Odkolků, Po starých zámeckých schodech. Celé vystoupení zakončil oblíbenou písní Švestkové knedlíky. Aby se vystoupení líbilo a bylo kompletní, byli všichni oblečeni tak, jako kdyby je vystřihli ze starého filmu. Školní sbor Sluníčko doprovázela na klavír p. uč. Uhrová, na housle p. vych. Šmausová a na bicí p. Prošek.

Naše škola měla ještě jedno vystoupení. Žáci, kteří navštěvují zájmový taneční ateliér, si pro diváky v letošním roce připravili tanec v rytmu písně „Kluci nás nebaví“. Vystoupení se jim povedlo a sklidili velký potlesk.

Pokračovalo dalších deset zařízení a jejich vystoupení byla různorodá. Celé dopoledne se zpívalo, tančilo a recitovalo. I divadelní scénka nechyběla. Všichni se výborně bavili, tleskali a jásali. Po polední pauze tančili žáci ISŠ v Jesenici pod vedením paní vychovatelky Mottlové.

A pak už nastal čas zúčtování. Slovo si vzaly obě porotkyně a hodnotily všechna vystoupení. Zdůraznily úroveň všech vystupujících a nadšení jejich učitelů, kteří se na tento den pečlivě připravovali. Poděkovaly za krásný den plný české muziky a dobré nálady. Ceny si odnesli úplně všichni, originální vázu, diplom, školní výtisk brožurky Notička 2004 - 2013 a každý malou odměnu.

Celý den se velmi vydařil, na přítomných byla znát úžasná atmosféra celého dne, a tak jsme ještě na rozloučenou všichni společně na pódiu zazpívali Písničku českou od Karla Hašlera a rozloučili se slovy: Ahoj!

Bc. M. Uhrová, Mgr. O. Hanauerová, Mgr. J. Měchurová

 

Zpět