Návštěva v Botanické zahradě Praha

08.06.2013 00:00

Exkurze do Botanické zahrady v Praze Tróji

Nevíte, jak vypadá liliochvostec himalajský, blahočet čilský a ladoník Leichtlinův? Zajeďte se podívat do Botanické zahrady v Praze - Tróji. Ve čtvrtek 23. 5. 2013 se žáci ZŠS II. zúčastnili exkurze do této zahrady. Projdete vstupní branou a ocitáte se v „království stromů, rostlin a živočichů“.

Nejprve jsme navštívili ve výstavním sále ,, Indiánskou hmatovou výstavu“. Stali jsme se na chvíli příslušníky kmene Lakotů, dozvěděli jsme se, z jakých bylin vařili čaj i léčivé odvary, jak rozdělávali oheň. Exponátů jsme se mohli nejenom dotýkat, ale některé jsme mohli ochutnat. Zahřál nás odvar připravený z listů libavky, specifickou chuť mělo sušené maso, sladko – kyselé byly sušené plody klikvy velkoplodé. Velmi chutný a sladký byl javorový sirup.

Ve venkovní expozici byly pastvou pro oči některé vzrostlé stromy: sekvojovec obrovský, liliovník tulipánokvětý, smrk pančičův či kaštanovník setý. Fialovou barvou se pyšnily kosatce německé, žlutou barvou zářily asfodelky žluté.

Naší pozornosti neunikla „Japonská zahrada“, ve které se pyšnily ušlechtilé bonsaje, rozkvetlé azalky a pěnišníky. Ti, kteří byli odvážní, překročili dřevěnou lávku přes vybudovaný horský potůček. Barvou i tvarem nás zaujaly listy stromů aukuby japonské a javoru dlanitolistého.

Naše putování jsme zakončili v moderní stavbě s neobvyklým esovitým půdorysem - ve skleníku Fata Morgana, jehož expoziční plocha má rozlohu přibližně 2000 m. Obdivovali jsme ukázky vzácné flóry z Madagaskaru, suchomilnou vegetaci jižního Mexika či flóru Austrálie a Oceánie, Afriky, Vietnamu či Filipín.

Našemu oku neunikla dvě velká sladkovodní akvária.

Měli jsme to štěstí, že nás při zpáteční cestě ze skleníku okukovala veverka obecná.

Poděkování patří Mgr. Evě Novozámské, která nám zajistila Indiánskou hmatovou výstavu s kvalifikovaným průvodcem a byla nám nápomocna při konzultacích a sestavě programu.

Pokud máte rádi krásno a přírodu, neváhejte a zajeďte se podívat do Botanické zahrady v Praze!

Zapsala Mgr. Dagmar Jiroušková, třídní učitelka ZŠS II.

Zpět