NAŠE ČINNOSTI V MĚSÍCI KVĚTNU

31.05.2015 19:45

 

Práce na školním pozemku

V měsíci dubnu nám počasí nepřálo, a proto jsme se zpozdili s pracemi na školním pozemku. O to s větším elánem a chutí jsme připravili půdu na setí a sázení, vybrali kameny, vypleli plevel.

Společnými silami jsme zaseli ředkvičky, okrasné tykve, zasázeli saláty a rajčata.

Nezapomněli jsme na zalévání okrasných keřů a dřevin na Sluneční zahradě.

Péči jsme věnovali i našemu třídnímu stromu ,,buku zlatému“.

Geometrie

V tomto školním roce jsme si osvojili základní geometrické pojmy: čára – křivá a přímá, přímka a úsečka. Jsme zručnější při rýsování přímek a jejich popisu, při rýsování úseček a jejich označení.

Rovinné útvary (kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník) dokážeme vybrat, pojmenovat a některé popsat. Naší oblíbenou činností je modelování těchto útvarů (pohybem – částmi těla, špejlemi, dřívkami, plastovou stavebnicí).

Vybíráme, třídíme a určujeme geometrická tělesa (kvádr, krychle, koule, válec).

Naše dovednosti zaznamenala na fotografiích paní Adriana Kinská, asistentka pedagoga.

Čtení

V rámci zpestření výuky používáme v hodinách čtení iPady. Učíme se mluvenému projevu, určujeme počáteční hlásku a písmeno, tyto dovednosti jsme si zopakovali při tvorbě ,,Mluvících písmen“.

V hodině výtvarných činností jsme technikou voskové rezervy nakreslili písmeno. Anička písmeno H, Tomáš písmeno D, Eliška písmeno B, Veronika písmeno P a Eliška písmeno A.

Naším úkolem bylo vyfotografované písmeno v aplikaci  Chatter Pix rozmluvit, přikrášlit ho různými prvky (ústa, brýle, kravata, klobouk, oči) a rozmluvit.

Některým žákům se nepovedlo hned na první pokus rozmluvit písmenko, ale při dalším pokusu byli všichni žáci úspěšní. Záleželo na správné artikulaci, výslovnosti  a intenzitě hlasu.

Při opakovaném záznamu jsme mohli slyšet svůj hlas, mohli jsme také hádat, kdo v daném zvukovém záznamu hovoří.

Výtvarné činnosti

Mezi naše oblíbené techniky patří kresba. Jarní sluníčko se sice tentokrát opozdilo, neboť jeho paprsky nás začaly šimrat a zahřívat až v měsíci květnu.

Před vlastní výtvarnou činností jsme si zazpívali písničku ,,Běžela ovečka“, prohlédli jsme si obrázky domácích zvířat a poté se s nadšením pustili do kresby ,,OVEČEK“.

Posuďte sami, zda- li jsou naše výtvarná dílka vydařená! Mgr. Dagmar Jiroušková

 

 

Zpět