LETNÍ TURISTICKÝ POBYT

19.06.2015 21:37

Letní turistický pobyt 16. 6. – 17. 6. 2015

Někteří žáci školy nemohli ani dospat, to jak se těšili na letní turistický pobyt. A co všechno žáci zažili? To byste se divili.

LTP jsme zahájili již tradiční vycházkou lesem na Drahouš. Žáci ZŠP II. s paní ředitelkou a její zástupkyní připravili trasu, aby ostatní žáci školy mohli plnit zajímavé zážitkové aktivity, včetně úkolů  v podobě ptáčka „školouška pestrobrkého.“   Na Drahouši nás přivítala paní Alena Johnová, která  nám poskytla zázemí  k opékání buřtů a možnost, koupit si něco na zub. Po občerstvení jsme se vydali lesem na zpáteční cestu do školy, kde už na nás čekali paní kuchařky s obědem.

 Po obědě jsme všichni trochu odpočívali a relaxovali  - na Sluneční zahradě, ve školním dvoře, a dalších prostorách školy. Po odpočinku nás čekalo překvapení. To, že půjdeme do místního muzea, jsme věděli, ale co nás zde čeká, nevěděl nikdo. Paní Bílá s paní Václavíkovou připravili dětem překvapení. Navštívili jsme lékárnu, kde si každý mohl namíchat směs bylinného čaje. Ale to nebylo vše, v patře muzea ve výstavní síni jsme si všichni posedali na zem, dostali jsme provázky a naučili jsme se plést náramek – někdo z nás měl zapletené i ruce a tak ti šikovnější pomáhali těm méně zručným a nakonec měli náramek úplně všichni. Návštěva muzea byla zakončena čtením pověstí, které jsme s velkým zaujetím poslouchali v prostorách muzejního dvora.

Po návštěvě muzea jsme se přesunuli opět do školy na malé občerstvení a pak už konečně hurá na kemp a stavět stany. Naštěstí jsme je nemuseli vláčet pěšky, pan školník nám je spolu se všemi batohy navozil do kempu. Pak jsme se dali do stavění stanů. Stavění jsme si náramně užili, byla u toho pořádná legrace. Po práci nás čekala večeře, ale ne ledajaká! Na večeři do ešusu se těšili nejen děti, ale i dospělí.

Po večeři byl připraven večer plný zajímavých kolektivních her zaměřený na etickou výchovu, který byl ukončen posezením u táboráku, společným opékáním buřtů a zpěvem oblíbených písní za doprovodu kytar. Skvělá nálada panovala až do večerky ve 22.00 hod. Noc byla sice klidná, ale studená a tak některé děti, které spaly v chatce, měli příjemnější ráno. Teplý čaj a vydatná snídaně nás po ránu krásně zahřály a my jsme se těšili na další program.  

Čekaly nás další zajímavé činnosti – pozorování přírody a sběr přírodnin, fotografování  - zkrátka každá třída si připravila materiál na malou přírodní prezentaci, které jsme vyhodnotili  následující den v družině. Když už měla každá třída dost materiálu, posvačili jsme, zbourali stany, uklidili naše „tábořiště“ a chystali se na návrat do školy.

 Letošní letní turistický pobyt jsme si parádně užili a tak doufáme, že příští rok uskuteční další.

Mgr. Jana Měchurová

další fotografie : cms.zmapjesenice.webnode.cz/fotogalerie/

Zpět