Letní turistický pobyt - 22. - 23. 6. 2023

24.06.2023 09:49

Na úvod LTP jsme se sešli na chodbě v 1. patře, kde jsme se seznámili s programem, nezapomněli jsme si připomenout bezpečnost a chování. Letošní přírodovědně turistický pobyt jsme zahájili dalším kolem přírodovědné soutěže „Jesenické putování“, které se uskutečnilo lesní cestou na Drahouš. Celkem bylo 14 stanovišť. Vyhodnocení proběhlo po malém odpočinku a opékání buřtů. Všechny hlídky obdržely medaili a sladkou odměnu. Po obědě jsme všichni trochu odpočívali a relaxovali na Sluneční zahradě, ve školním dvoře a v dalších prostorách školy.  Po odpočinku jsme si dali svačinu a hurá do připravených aktivit. Počasí nás postrašilo bouřkami, a proto se stanování v kempu nekonalo. Připravili jsme si nocování v tělocvičně a ve třídách.  Po odpočinku jsme si dali svačinu a hurá do připravených aktivit. Všechny děti se na nich spravedlivě prostřídaly. Ve dvoře za školou probíhaly výtvarné dílničky, na sluneční zahradě byly připraveny sportovní aktivity a na pozemku školy probíhaly motorické aktivity. Po zábavných a tvořivých aktivitách na nás čekala večeře, která proběhla jako obvykle ve školní jídelně. Po večeři jsme strávili ještě hezké chvilky u táboráku na školním pozemku. Samozřejmě nechybělo ani společné opékání buřtů a zpěv oblíbených písní za doprovodu kytary.  Skvělá nálada panovala až do 20.30 hod. Pak jsme se všichni přesunuli do budovy školy na nocování. Noc byla klidná a ani noční bouřka nás nezastrašila. Ráno jsme se těšili na snídani a na další program. Čekaly nás další sportovní aktivity v okolí školy. Plnili jsme postupně jednotlivá stanoviště a užili si dost zábavy. Některá stanoviště vyžadovala i trochu obratnosti. Během aktivit jsme si odpočinuli, dali si svačinku. Po svačině jsme dokončili aktivity z posledních stanovišť a rozešli se do svých tříd. Letošní letní turistický pobyt jsme si parádně užili, a tak doufáme, že příští rok uskutečníme další.

                                                                                                                                                                                                        Mgr. Jana Měchurová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Letni_turisticky_pobyt_2023/

 

Zpět