LETNÍ TURISTICKÝ POBYT 15.-16.6.2016

10.07.2016 17:18

Počasí si s námi v letošním školním roce docela pohrává. Ani jinak tomu nebylo na začátku letošního turistického pobytu. 

LTP jsme zahájili opět tradiční vycházkou lesem na Drahouš.  Jenže letos nám ji pozměnilo počasí, trochu nám zapršelo. Ale nás to vůbec neodradilo, ba naopak. Všichni zahaleni do pláštěnek s úsměvem na tváři vyrazili na trasu, kterou připravili někteří žáci ZŠP II. společně s paní ředitelkou. To aby ostatní žáci školy mohli plnit zajímavé zážitkové aktivity, včetně úkolů  v podobě geocachingu, který je v letošním školním roce v naší škole novinkou. Na Drahouši nás opět přivítala paní Alena Johnová, která nám poskytla zázemí k opékání buřtů a možnost, koupit si něco na zub. Pak jsme se vydali na zpáteční cestu do školy, kde už na nás čekali paní kuchařky s obědem.

 Po obědě jsme všichni trochu odpočívali, relaxovali a někteří z nás také sušili oblečení. Po odpočinku nás čekal přesun na kemp. Naštěstí jsme stany a batohy nemuseli vláčet pěšky, pan školník nám navozil do kempu školním autem. V kempu jsme se rozdělili na skupiny. Starší žáci se dali s vervou do stavění stanů. Šlo jim to pěkně od ruky, vždyť to také nedělali poprvé! Mladší žáci si hráli, anebo jen tak nakukovali těm starším přes ramena. Jakmile se dostavěl poslední stan, tak jsme se ubytovali. Někteří ve stanu a někteří v chatkách. Po práci nás čekala večeře, karbanátky jak od maminky! To bylo potěšení nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Po večeři byl připraven večer plný zábavných her, který byl ukončen posezením u táboráku, společným opékáním buřtů a zpěvem oblíbených písní za doprovodu kytar.  Jak jinak než skvělá nálada panovala až do večerky ve 22.00 hod. Noc byla sice klidná, počasí se umoudřilo a nerušilo dětem klidný spánek. Ráno nás probouzel zpěv ptáčků a šimrání slunečních paprsků. Teplý čaj a vydatná snídaně nás po ránu nabudily na další aktivity.   

Čekaly nás další zajímavé činnosti – pozorování přírody a vycházka směrem k viklanu, každá třída si šla svojí trasou i svým tempem. Starší žáci se opět postarali o úklid tábořiště a stanů, a pak se ještě trochu prošli lesem.

Letošní letní turistický pobyt jsme si náramně užili a hned v pátek shlédli jeho prezentaci. A tak nezbývá něž říci, že už se těšíme na další …..

 

 

 

Zpět