LETNÍ ATLETICKÁ OLYMPIÁDA

12.07.2016 16:02

29. června, poslední středeční odpoledne před rozdáváním vysvědčení a ukončení školního roku, jsme pro žáky školní družiny ještě uspořádali letní atletickou olympiádu. Sportovní klání se uskutečnilo na hřišti u Základní školy v Jesenici. Žáci si vyzkoušeli svoje pohybové dovednosti a změřili své síly v několika disciplinách – běh na 50m, skok daleký, hod kriketovým míčkem a ti nejodvážnější si vyzkoušeli ještě běh na 400m. Do některých disciplin se zapojili i naši nejmenší a imobilní žáci. Tři nejlepší sportovci v každé disciplině získali diplom a za snahu všichni obdrželi medaili a sladkou odměnu. Počasí nám přálo a všichni jsme si poslední akci letošního školního roku užili. Školní rok jsme pak ukončili na školní zahradě při táboráku a opékání buřtů.

                                                                 Zapsala Libuše Šmausová

Zpět