LEDEN V NAŠÍ TŘÍDĚ

16.02.2016 07:13

V měsíci lednu jsme se aktivně účastnili projektu v rámci EVVO.

,,S Večerníčkem křížem krážem přírodou“, jsme zhlédli 2 příběhy  ,,Když taje sníh“ a ,, Nebojácný tetřev“  od Václava Chaloupky. Byli jsme tak nadšeni těmito filmy, že jsme vzali fixy a pastelky, naše chlupaté huňaté kamarády Vojtu, Kubu a Matěje nakreslili.

Průběžně plníme úkoly s přírodovědnou tématikou (Přezimování zvířat).

V některých vyučovacích hodinách využíváme iPad, např. ve psaní – aplikaci PSANÍ S MOTÝLKEM  (nácvik psacího a hůlkového písma, číslic); v řečové výchově využíváme aplikaci LOGOPEDIE (správná výslovnost hlásek – pojmenováváme obrázky, nahráváme svoji výslovnost, kterou uslyšíme a kontrolujeme. Ve čtení si procvičujeme orientaci na stránce a řádku OBRÁZKOVÁ PEXESA S POSTAVIČKAMI Z VEČERNÍČKŮ (Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka); v aplikaci CHATTER PIX jsme si rozmluvili svoje fotografie obličejů, navíc je vyzdobili různými detaily (knír, brýle, kravata, růže, klobouk, vlasy).

Svými výtvarnými dílky (téma – roční období Zima) a výrobky z pracovních činností  (Sněhuláci)  jsme si vyzdobili naši kmenovou třídu a chodbu školy. V rámci projektu EVVO ,,S Večerníčkem křížem krážem přírodou“ jsme se snažili vytvořit kolorovanou kresbu. Posuďte na fotografiích, zda-li se nám pohádkové postavičky z Večerníčků podařili.

 

fotografie, zapsala: Mgr. D. Jiroušková, tř. učitelka

Zpět