LEDEN 2017 V ZŠS II.

21.02.2017 17:54

Ani v měsíci lednu jsme nezaháleli! Aktivně jsme se zapojili do projektu VODA – jednoduché pokusy s vodou – vypařování, kondenzace par a změna skupenství. V předmětu Výtvarné činnosti jsme uspořádali soutěž „O nejkrásnější sněhovou vločku ˮ. Zvolili jsme techniku kresby fixou.  Jak se nám naše výtvarná dílky zdařila, posuďte sami.

V rámci projektu EVVO DRAVCI – SOVY jsme se dne 11. ledna 2017 zúčastnili přednášky o výru velkém. Svého opeřeného svěřence Barnabáše nám přivezl ukázat p. Wolejník. Plnili jsme úkoly – znalostní (test), výtvarné a pracovní činnosti na téma ,,Sova v zasněžené krajině”.

V lednu byly velké mrazy a my jsme mysleli na ptáčky v přírodě, kteří si ve sněhové nadílce těžko najdou potravu. V předmětu Pracovní výchovy jsme vyráběli závěsná krmítka a rozvěsili je u hasičárny.

Fotografie: D. Jiroušková, L. Perglová

Zapsala: Mgr. D. Jiroušková

Zpět