KVĚTEN V ZŠS II

12.07.2016 14:49

Ve středu 4. 5. 2016 jsme se zúčastnili v rámci projektu EVVO školního kola PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE. Na jedenácti stanovištích jsme plnili vědomostní a praktické úkoly. Zvládli jsme ,,stavbu stanu“, nejtěžší stanoviště byla pro nás: ,,turistické značky a základy táboření“. Nakonec naše snažení přineslo výsledky, celkově jsme se umístili na třetím místě.

Již tradičně, druhou květnovou neděli 8. 5. 2016, mají maminky svátek - DEN MATEK. Abychom udělali našim maminkám radost, nacvičili jsme v hodinách HV písničku Máminy oči a v rámci předmětu PV jsme vyrobili přáníčko. Posuďte sami, zda-li se maminkám líbilo.

V rámci celoškolního projektu EVVO jsme se v hodinách PV zaměřili na rostliny. Pozorujeme je, rozlišujeme, určujeme, sbíráme a učili jsme se je lisovat. Průběžně z rostlin vytváříme herbář. Prvními rostlinami jsou smetánka lékařská a sedmikráska obecná.

předmětu Čtení se průběžně seznamujeme s básničkami a říkankami, posloucháme, povídáme si

nich, učíme se vyhledávat rýmy a některé přednášet zpaměti. Zpaměti jsme nacvičili básničku s pohybem  Sedmikráska.

SEDMIKRÁSKA            

Když sluníčko vychází,

sedmikráska vstává.

Načeše si obočí,

na motýlky mává.

Když sluníčko zapadá,

sedmikráska chřadne,

ke spánku se ukládá do postýlky

chladné.

Vzít s sebou sportovní oblečení, mapku, pláštěnku na EXPEDICI PETROHRAD, bylo nutností. Dne 31.5.2016 jsme se s očekáváním vydali prozkoumat neznámé cesty vedoucí do Petrohradu. Pršelo, jen se lilo, ale nás to neodradilo. Plnili jsme úkoly a vyzkoušeli si geocaching, hledali a odtajňovali cache, do logbooku zapisovali svoje jména. Vítězoslavně jsme dorazili do cíle, ale vzhledem k nepříznivému počasí naši skupinku odvezlo do školy služební auto. Tam jsme našli útočiště před deštěm a pokračovali v plnění dalších úkolů a v luštění šifry ROT 13. Byla to super akce!

Zapsala: Mgr. D. Jiroušková

Fotografie: D. Jiroušková, A. Kinská

Zpět