KARNEVAL

01.03.2014 13:31

Ve čtvrtek 27. února 2014 školní družina pořádala pro žáky a jejich vyučující tradiční karneval. Tentokrát na téma „ Havěť drobná – představ se!“. Žáci ze školní družiny a internátu letos vyrobili nové dekorace na výzdobu tělocvičny – různé druhy broučků, motýly, stonožky a barevné kytičky. Na jejich výrobu použili různý materiál – karton, barevný papír, textil, novinový papír apod. Den před karnevalem pak všichni žáci ze ŠD a internátu společně s p. vychovatelkami proměnili školní tělocvičnu v pěkný „květinový palouček“. Druhý den se na „paloučku“ sešlo mnoho opravdu krásných masek. Přišlo několik berušek i s Ferdou mravencem, přiletěla i moucha s vosou a připlazila se dokonce i housenka. Masky si letos všichni žáci připravili velice pečlivě a s nadšením. Někteří si přinesli masku z domova, ale většina vyráběla se svými vyučujícími. Všichni společně si pěkně zatančili, zahráli různé karnevalové zábavné hry a nakonec si všechny masky odnesly pěkné odměny. Karneval se vydařil a výzdoba z tělocvičny pak byla použita na jarní výzdobu prostor školy.

Libuše Šmausová

Zpět