KARNEVAL 2017

07.04.2017 07:32

I v letošním školním roce uspořádala školní družina pro všechny žáky a jejich vyučující karneval. Konal se v úterý 28. února opět ve školní tělocvičně. Ta se na tento den proměnila ve „vodní říši“. Toto téma jsme vybrali v návaznosti na celoškolní projekt EVVO „Voda“. Žáci ve školní družině po celý předchozí týden pracovali na nové výzdobě, vyráběli ryby, žraloky, olihně, medúzy a jiné vodní živočichy z papíru a různého materiálu. Den před karnevalem společně s p. vychovatelkami tělocvičnu nazdobili. V úterý v 10, 00 hodin přivítali všechny žáky a jejich vyučující ve „vodní říši“ vodník Čeřínek, vodní víla Evelína a dvě medúzy (převlečené p. vychovatelky). Sešlo se spousta krásných masek, které si žáci vyráběli se svými vyučujícími nebo si je přinesli z domova. Bylo zde několik různých druhů ryb, krokodýl, chobotnice, vodníci a dokonce i pirát. Všichni si společně zatančili a mohli se zúčastnit i několika soutěží a karnevalových her, např. chytání rybiček (obměna židličkované), házení perel do mušlí, třídění ryb podle barev apod. Všichni přítomní dospěláci také ohodnotili 5 nejkrásnějších masek. Zvítězil malý Matýsek, který byl převlečený za chobotnici a moc  mu to slušelo. A protože všechny masky byly moc pěkné a všichni měli hodně práce s jejich přípravou, každý jednotlivec si odnesl za odměnu malý dárek. Každá třída si také odnesla sáček se sladkostmi. Karneval se vydařil a těšíme se na další v příštím roce.

                                               Zapsala Libuše Šmausová 

 

 

Zpět