JESENICKÝ DEN ZEMĚ

16.05.2013 08:16

U příležitosti mezinárodního Dne Země připravilo Město Jesenice několik akcí s cílem poukázat na důležitost ohleduplného chování vůči okolní přírodě. Do akcí se zapojily všechny tři školy z Jesenice, ZŠ a MŠ Jesenice, ISŠ Jesenice a také samozřejmě naše škola. Do jarního úklidu se zapojili i dobrovolníci z řad veřejnosti. Žáci z naší školy provedli úklid školní zahrady a připravili záhonky na osázení. Se žáky ze školní družiny a internátu jsme, tradičně již několikátým rokem, provedli úklid kolem Drahoušského potoka.

Do úklidu jsme se všichni pustili ve středu 24. dubna v odpoledních hodinách. Vybaveni hráběmi, rukavicemi a sáčky na odpadky jsme se vydali k potoku, kde se všichni nejprve pustili do sběru ořezaných větví, které zde zůstaly po ošetření stromů. Poté následoval úklid větviček z potoka, aby mohla voda lépe protékat a následoval úklid odpadků v okolí. Sesbírali jsme několik pytlů. Tento den jsme pak spojili s pálením čarodějnic a po dobře vykonané práci si všichni na školním pozemku opekli buřty.

                                                            Libuše Šmausová - vedoucí vychovatelka

Zpět