Jesenické putování 2019

12.06.2019 09:39

Jesenického putování se účastní každým rokem vyšší počet soutěžících ze středních škol, základních škol a dalších zařízení pro klienty se speciálními potřebami. V roce 2019 se celkový počet účastníků vyšplhal na počet 103 soutěžících.

„Jesenické putování“ je název přírodovědné soutěže zaměřené na podporu polytechnického vzdělávání. V červnu 2019 soutěžili žáci škol z Rakovníka, Berouna, Kladna a Jesenice v oblasti přírodovědných, turistických a obratnostních disciplín. Cílem soutěže je prohlubovat u žáků vědomosti, dovednosti ve jmenovaných oblastech, a hlavně posilovat vztah k životnímu prostředí člověka.

Na přípravě soutěže se podílela celá základní a střední škola ZŠ a PrŠ Jesenice. Trasa byla dlouhá asi 3, 5 km a vedla lesem kolem jesenických rybníků. Tříčlenné až pětičlenné hlídky postupovaly od stanoviště ke stanovišti s tématy:

 •  turistické značky,
 •  základy táboření,
 •  běžní zástupci ptactva v ČR, pták roku 2019,
 •  byliny na louce a poli,
 •  první pomoc v přírodě,
 •  léčivé rostliny kolem nás,
 •  přírodní společenství les,
 •  běžní zástupci savců v ČR,
 •  test obratnosti,
 •  ochrana přírody, odpadové hospodářství,
 •  dřeviny v ČR,
 •  běžní zástupci ryb a plazů v ČR.

Plnily úkoly a výsledky (body) se zaznamenávaly do soutěžních karet. Umístění bylo určeno sečtením bodů a porovnáním výsledných časů jednotlivých hlídek. Po úvodním krátkém deštíku panovalo po celý den soutěže krásné letní počasí, výtečná nálada a nadšení všech účastníků.
Vyhodnocení proběhlo v šesti kategoriích:

 • kategorie - žáci ZŠ (1. – 5. ročník)
 • kategorie - žáci ZŠ (6. – 9. ročník)
 • kategorie - žáci ZŠS (1. – 5. ročník)
 • kategorie - žáci ZŠS (6. – 10. ročník)
 • kategorie - žáci PrŠ
 • kategorie ostatních zařízení – dětské domovy, sociální zařízení apod.

Velice pěkné výsledky podali žáci všech zúčastněných škol.

Výsledky:

kategorie - žáci ZŠ (1. – 5. ročník)

1. Korálek Kladno

2. Korálek Kladno

3. ZŠ a PrŠ Jesenice

kategorie - žáci ZŠ (6. – 9. ročník)

1. SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník

2. ZŠ a PrŠ Jesenice

3. ZŠ a PrŠ Jesenice

kategorie - žáci ZŠS (1. – 5. ročník)

1. ZŠ a PrŠ Jesenice

2. Korálek Kladno

kategorie - žáci ZŠS (6. – 10. ročník)

1. ZŠ a PrŠ Jesenice

2. Korálek Kladno

3. SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník

kategorie - žáci PrŠ

1. ZŠ a PrŠ Jesenice

2. SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník

3. ISŠ Jesenice

kategorie ostatních zařízení – dětské domovy, sociální zařízení apod.

1. Krajánek Jesenice

2. Krajánek Jesenice

 

 V soutěži se nám daří propojit spolupráci nejenom mezi školami, ale také mezi subjekty, které soutěž finančně a organizačně podporují a zaštiťují. Jedná se o KAP Středočeský kraj, MŠMT, Město Jesenice, Lesy ČR s.r.o., Domov Krajánek Jesenice, FC Jesenice a ČČK Rakovník. Jejich přičiněním jsme získali kvalitní a bezpečné zázemí pro zahájení i ukončení soutěže, finanční prostředky na zajištění materiálu na stanoviště, odměn pro soutěžící, zajištění pitného režimu a stravy, v některých případech na financování dopravy a materiál na vyplnění volného času soutěžících před a po startu.

Potěšující byla účast pana ředitele rakovnické školy Mgr. Bc. Ludvíka Vožeha, MPA , PaedDr. Mgr. Pavla Schneidera, vedoucího projektu Krajský akční plán vzdělávání.

Již plánujeme další ročník a doufáme, že všichni pomocníci i soutěžící se k nám budou opět těšit.

                                               Za organizační tým Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Jesenicke_putovani_2019/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět